Logo
Facebook/noki     twitter/noki
Kurumsal Giriş Kurumsal Giriş
İlkelerimiz
Değerlerimiz
İlkelerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneklerinden ödün vermeksizin şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır.

 

Sürdürülebilir kalkınma doğan çevrenin korunması ile insan ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmıştır böylece bu ihtiyaçlar sadece şimdi değil belirsiz bir gelecekte te karşılanır.

http://www.hamelinbrands.com/img-hamelin/ptrio_mid.png  Uzun vadeli vizyonumuzda, bu dengeleme sürdürülebilir kalkınmanın bütün direklerini bir araya getirir. 

·         Ekonomik sürdürülebilirlik iş yapma şeklinin eski sektöre dayalı yollardan sektörler arası koordinasyonu ve çevresel ve sosyal konuların bütün kalkınma süresine entegrasyonunu içeren yeni yaklaşımlarla değiştirilmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.   

·         Çevresel sürdürülebilirlik çevre ile şimdiki etkileşim süreçlerinin ideali arama davranışına dayalı olarak çevreyi mümkün olduğu kadar bozulmamış şekilde doğal olarak muhafaza etme fikri ile yürütüldüğünden emin olma sürecidir. 


  ·      Sosyal sürdürülebilirlik resmi ve resmi olmayan süreçler; yapılar; ve ilişkiler şimdiki ve gelecek nesillerin sağlıklı ve yaşanabilir    toplumlar oluşturma kapasitelerini faal olarak desteklediğinde oluşur. Sosyal olarak sürdürülebilir toplumlar adil, çeşitli, bağlı ve demokratiktir ve iyi bir yaşam kalitesi sağlarlar