60*90 ELEGANTÇERÇEVE D.MONTE DİK TEMEL HARFLER YAZI TAHTASI
Yazı Tahtaları

60*90 ELEGANTÇERÇEVE D.MONTE DİK TEMEL HARFLER YAZI TAHTASI

60*90 Elegantçerçeve D.monte Dik Temel Harfler Yazı Tahtası

Marka adı Interpano. Noki’de INT-781 kodu ile kayıtlıdır. 60*90 ölçüsündedir.